*Mian's Home* 


 


Bakgrunder och grafik på mina sidor har jag gjort själv.
Med hjälp av tutorials från bl.a.:

PSP Country School
Vanilla Fields
Angelic Designs
My Pretty Pixels
Iddy Pixels

*******************************

Mian 
aka "Swedish Goddess"
Content & Page design 
© Mian 1999 - och framåt

mianshome.com skapat:
2005-01-21
Hosted at
Manufrog