Jag tog detta fotot med min webkamera september 2001:
och TiggHeart gjorde ett underbart webset av det :)


Jag har alltid tyckt om små bebisar och barn och den dag då jag fick reda på att jag väntade barn var en av
de lyckligaste dagarna i mitt liv. den absolut lyckligaste var när jag fick en liten tös lagd på mitt bröst... 
Min Dotter Christine... 
Nu är hon över 9 år gammal och tiden har gått så fort...
från denna lilla söta baby till denna lilla (grrr vad hon kan vara jobbig hihihi!) underbara flicka....christine 
f French, English
Pronounced: kris-TEEN
French and English form of 
CHRISTINA 
f English
Pronounced: kris-TEEN-a
Feminine form of CHRISTIAN. 
This was the name of a Swedish queen of the 17th century who was interested in the arts and philosophy. 
She gave up her crown to become a Roman Catholic. 

Är det sant att jag håller ett litet barn på min arm 
och ser mig själv i dess blick
att fjärdarna gnistra och jorden varm 
och himmelen utan en prick.

Vad är det för tid, vad är det för år, 
vem är jag, vad bär jag för namn?
Du skrattande knytte med solblekt hår,
hur fick jag dig i min famn?

Jag lever, jag lever, På jorden står jag 
Var har jag varit förut?
Jag väntade visst miljoner år på denna enda minut

~Eric Lindorm~

For all us Moms: 

BEFORE I WAS A MOM

Before I was a Mom;

I made and ate hot meals,

I had unstained clothing,

I brushed my hair every day,

I had quiet conversations on the phone,

I slept as late as I wanted and I slept all night long.

Before I was a Mom;

I cleaned my house each day,

I never tripped over toys or forgot lullabies,

I didn't worry whether or not my plants were poisonous,

I had never been puked on, pooped on, spit on, chewed on, peed on, or

pinched by tiny fingers.

Before I was a Mom;

I never thought about immunizations,

I never held a screaming child so the doctors could give shots,

I never looked into teary eyes and cried,

I never felt my heart break into pieces when I couldn't stop the hurt,

I never got gloriously happy over a simple grin.

Before I was a Mom;

I never held a sleeping baby just because I didn't want to put it down,

I never sat up late hours of the night watching a baby sleep,

I never got up in the middle of the night to make sure everything was okay,

I didn't know how special it could feel to feed a hungry baby.

Before I was a Mom;

I had complete control of my mind, my thoughts and my body,

I didn't know the feeling of having my heart outside of my body,

I didn't know that having something so small could make me feel so

important,

I had never known the warmth, the joy, the love, the heartache,

the wonderment, or the satisfaction of being a mom.

Before I was a Mom;

I never knew that something so small could effect my life so much,

I never knew that I could love someone so much,

I never knew I would love being a Mom,

I didn't know the bond between a Mother and her child,

I didn't know I was capable of feeling so much.

Before I was Natalie's Mom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sharon L. Twitchell

Salt Lake City, Utah

Copyright 2002

sltwitchell AT comcast DOT net


  
christine september 2002


Lilla Miss Swedish Goddess för att komma till hennes egna sidor
Tack  Anna aka Bosset den bilden, underbar!

Mian aka Swedish Goddess
Grafik, innehåll och sidlayout
© Mian
1999 - framåt :)

 

THANK YOU so much 
TiggHeart for making this beautiful set for me.
Visit TiggHeart for more beautiful sets

©Copyright, 2002 -  Graphics by TiggHeart - All Rights Reserved

Mian aka Swedish Goddess
Grafik, innehåll och sidlayout
© Mian
1999 - framåt :)